Home
Up
Geboorteteksten
Geboorte teksten 2
Geboorte Gedichten
Tweeling
Verjaardagsgedichten
Verjaardagsteksten
Feliciteer Ouderen
Bloemstuk Teksten
Felicitatie bij Prestaties
Blijk van Vriendschap
Liefdes Teksten
Korte Liefdesteksten
Liefdesrijmpjes
Korte Liefdesrijmpjes
Romantische Teksten
Liefdesgedichten
Huwelijksgedichten
Bruiloft Teksten
Gouden Huwelijk
Grappige Teksten
Gekke teksten
Valentijnsdag teksten
Moederdag Teksten
Moederdag ideetjes voor Zondag 9
Vaderdag Teksten
Versjes voor Kinderen
Pasen
Kerst
Nieuwjaarswensen
Kerst&Nieuwjaar
Motiverende Teksten
Inspirerende Teksten
Opbeurende Teksten
Beterschap Teksten
Bedank Teksten
Condoleance Teksten
Overlijding  Moeder
Overlijding Vader
Overlijdings Spreuken
Overlijdings Gedichten
Medeleven
Dankbetuigingen
  • Korte overlijdings spreuken voor o.a. grafstukken en kaartjes

 

De Heer is mijn herder,
Het zal mij aan niets ontbreken.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden thuiskomst.

Hand in hand zijn wij gegaan
Tot aan de drempel.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
Ben je van ons heengegaan.

En toch telkens weer
Zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit: Het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
Niet wie je was en ook niet wat je zei.

Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden.
Maar altijd in ons hart.

Het is ons maar geleend,
De vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom,
Zijn de herinneringen.

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man.

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Wie kan voelen wat je hebt geleden?
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan?
Je hebt het als een moedig man gedaan.

Plotseling ging jij heen
Nu ben ik alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zal ik je niet
Vaarwel

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment,
Het wilde niet meer.

Stil en eenvoudig
Ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
Zul je in onze harten
Blijven voortbestaan.

Haar stoel is leeg,
Haar stem is stil.
Wij zeggen: “Heer,
Het was Uw wil.”

Google

 

Lever uw bijdrage en stuur een tekst op:

 

 

 

SuriFlowers.com, © Copyright 2002-2010. All rights reserved.